ASTRONOM

Ali Kuşçu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

15’inci yüzyılın ünlü astronomik ve matematik bilginidir. 15’inci yüzyılın başında semarkant’ta doğan Ali Kuşçu, küçük yaşta matematik ve astronomiye büyük ilgi duymuştur. Dönemin hükümdarı ve çağın ünlü bilgini uluğ beyden kadızade rumi, gıyaseddin cemşit ve muınüddin kaşiden astronomi ve matematik dersleri aldı. Kirmana giden Ali kuşçu kirman’da ayın evrelerine ilişkin yazdığı “Risale-i Hallü’I – Eşkalü’I-Kamer (Ay Safhaların açıklaması)” adlı incelemesini dönüşünde uluğ beye sundu. Uluğ Bey, Ali kuşçu’ya büyük ilgi gösterdi. Ali kuşçu Anasofya medresesinde verdiği derslerde bilim tarihinde değerli olan bilginler yetiştirdi.

Ali kuşçu’yu evrensel bilim adamlığı unvanına kavuşturan temel etken semerkand rasathanesinde yaptığı çalışmalardır. Burada Zic-i uluğ beyin (Uluğ beyin Yıldız Kataloğu) oluşturulmasında büyük katkı sağlamıştır. Zic-i uluğ bey adli eseri, 1018 yıldızın konumu içeren dört bölümden oluşmaktadır. Birici bölüm ise astroloji konusundadır. Fatih döneminde İstanbul’da matematik ve astronımi alanın’da çağının sınırlarını aşacak boyutta önemli eğitim öğretim çalışmalarında bulunmuştur.

Ali Kuşçu’nun matematik ve ve özellikle astronomi kitapları osmanlı medreselerinde batı bilim anlayışının yerleşmesinde sonra da uzun süre okutulmuştur. Bu kitaplardan en önemlileri; Zic-i uluğ bey şerhi Risâletü’I fethiye ve Risâşe-I fethiye ve Risâle-ı muhammediye’dir. 1474’te arkasında bir çok eser ve yetiştirdiği birçok bilgin bırakarak yaşamını yitirdi. Mezarı İstanbul’da Eyüp Sultan Türbesi’ndedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir