Aşık Garip
Aşık Garip

Aşık Garip Kimdir?


Azerbaycan ve Anadolu’da çok yaygın olan bir halk hikâyesi ve hikâye kahra­manının adıdır. Hikâyenin kahramanı şair olduğu ve hikâyede yer alan şiirleri söylediği için, bu macerayı yaşamış bir halk şairinin bulunduğu rivayet edilir.

Bir tüccarın oğlu olan Resul, babası Ah­met Hoca’nın ölümünden sonra dalka­vukların eline düşer ve bütün servetini tüketir. Hayatını kazanmak için başvur­duğu işleri de beceremez, sonunda bir saz şairinin yanına çırak girer. Bir gece rüyasında Hızır Aleyhisselâm ona, Tif­lis’te bulunan Şah Sanem’in aşk badesi­ni içirir. Âşık Garip, bu rüyadan sonra ustasına rakip olur.

Şah Sanem’i arama­ya başlar ve bulur; fakat evlenebilmele­ri için kızın babası kırk kese altın ister. Garip, eşinin dostunun yardımlarını ge­ri çevirir, yollara düşer ve Halep’e kadar gider. Bu sırada Şah Sanem’i, babası, ak­rabasından Şah Velet’e nişanlar. Velet, Garip’in annesine, oğlunu yolda soy­guncuların öldürdüğünü duyurur. Şah Sanem bu habere inanmaz, bir bezirgâ-nı Garip’e haberci yollar. Bezirgân, Ga-rip’i bulur. Meğer Paşa, Garip’i, kimi kimsesi olmadığından Halep’te alıkoy­muş. Paşadan izin alınır, yolda Hızır yar­dım eder, Garip, düğünden önce Tiflis’e yetişir. Düğünde sazıyla kendisini tanı­tır ve Şah Sanem’e kavuşur.


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir