DEVLET BAŞKANI

Hun İmparatoru Atilla Kimdir?

Tarihte Avrupayı dize getiren İmparator ve Tanrının Kırbacı olarak bilinen Hun hükümdarı Atilla, milattan sonra 395 yılında doğdu. Babasının adı Muncuk Han’dır. Babası ölünce kendini bozkıra verir ve yalnız yaşamaya başlar. Amcası daha sonra onu medeniyete geri getirir. Amcası ölünce yerine kardeşi ile birlikte geçer.

Kardeşi Bleda 445 yılında öldü. Attila tek başına tahta yerleşti. Atilla yaşadığı dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle Türk ve dünya tarihinde çok özel bir konuma sahip olmuştur. Köle bir kız olan Nakara ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu oldu ama eşi Nakara doğum sırasında vefat etmiştir.

Hükümdarlığı süresinde ordularıyla Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarına sürekli seferler düzenleyerek buraları işgal eden Attila, Orta Çağ kaynaklarında acımasız ve zalim bir komutan olarak zikredilmiştir. Bundan dolayı Avrupa’da bugün bile “Tanrının Kırbacı” olarak bilinmektedir.

Alman kaynaklarında ise Atilla adaletli ve iyilik sever bir hükümdar olarak anılmaktadır. Alman kaynaklarına göre Atilla’nın sarayında Germen ırkından bir çok lider yaşamıştır. Nibelungen Destanı adı verilen eserde Hun-Germen mücadeleleri anlatılır. Bu hikâyelerde Attila, barışsever ve asil ruhlu bir hükümdar olarak gösterilir.

Atilla, Batı Roma İmparatorluğu’nu işgal edecekken Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa’nın arabulucuk yapmasıyla geri adım attı ve Roma’yı vergiye bağladı.

Attila 453 yılında son eşi ile evlendi. Gerdek gecesi bu eşi tarafından 47 yaşında bugünkü Macaristan sınırlarında öldürüldü. Bir başka rivayette iç kanamadan öldüğü söylenir. Mezarının nerede olduğu bilinmiyor ama eşyaları ve hazinesiyle birlikte Tuna Nehri’nin dibine gömüldüğü söylentisi mevcuttur.

Atilla İsminin Anlamı:

Bu konuda başlıca üç rivayet vardır. Bunlar :

1. Volga Nehri’nin eski ismi “Atıl” ve oralı, oradan (-den, -dan) manasındaki “illa” ekiyle birleşerek oluşmuştur.

2. At, Atıl, Atılmak anlamına gelir.

3. “Atlı Han” isminin söylenegelen halidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir