İmam Eş’ari

İmam Eş’ari Kimdir?


Son Güncelleme 6 ay önce

İmam Eş’ari Kimdir? İmam Eş’ari 874 yılında Basra’da doğmuş, 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Asıl adı, Ali Bin İsmail Eş’ari’dir. İtikadi alandaki Eş’ari mezhebi onun fikirleri çevresinde doğmuştur. İmam Eş’ari önceleri Mu’tezile mezhebi’nin tesirinde kalmış, kırk yaşına kadar onların  fikirlerini savunmuştur. Ancak bazı konularda hocalarıyla fikir ayrılığı da yaşadığı olmuştur. Gördüğü bir rüyada Hz. Muhammed (S.A.V.)’in sünnet yoluna girmesini emretmesi üzerine Mu’tezileden ayrılmıştır.

İmam Eş’ari, İslam dininin inanç konularını akıl ve muhakeme gücü ile anlamaya çalışmıştır. Allah’ın varlık ve birliğini, tüm varlıkların yaratıcısının Yüce Allah olduğunu ayet ve hadislerin yanı sıra akli delillerle de açıklamaya çalışmış ve bunları kainattan örnekler vererek ispatlamıştır. Eş’ari’nin İslam’ın inanç esaslarını savunmaya yönelik olarak ortaya koyduğu kelami görüşleri daha sonra Eş’ari mezhebinin temelini oluşturmuştur.

Hadis ve tefsir ilmini de öğrenmiş olan Eş’ari, Kur’an-ı kerim ve Peygamberimizin sünnetinin izinden giderek Ehl-i Sünnet görüşünü müdafaa etmiş, böylece fikirleri yayılmaya başlamıştır. İmam Eş’ari’nin İslam Dünyasına, itikadi konuların açıklanması ve yorumlanması ile ilgili önemli hizmetler olmuştur. Tuğrul bey ve özellikle onun yerine geçen Alparslan zamanında İslam’ın inanç esaslarıyla ilgili görüş ve düşünceleri türkler arasında da yatılmış ve kabul görülmüştür. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında İmam Eş’ari’nin sağlam temellere dayanan düşüncelerinin önemli etkisi olmuştur.

İmam Eş’ar’inin Eserleri:

  • Makalatül-İslamiyyin
  • El ibane an usülid-diyane
  • El Lü-ma

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort Ataşehir escort Pendik escort Kartal escort Maltepe escort Ümraniye escort Kurtköy escort Kadıköy escort Anadolu yakası escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Şirinevler escort Avcılar escort Halkalı escort Beylikdüzü escort Bakırköy escort Ataköy escort