KİMYACI

Louis Joseph Gay-Lussac

Louis Joseph Gay-Lussac Kimdir?

Louis Joseph  Gay-Lussac  ( 778- 1850) Fransız, fizikçi ve kimyacı. Gaz yasalarıvüstüne çalışmaları ve kimyasal analize katkısıyla tanınmıştır. 6 Aralık…