Manyasizade Refik Bey
Manyasizade Refik Bey

Manyasizade Refik Bey Kimdir?


Manyasizade Refik Bey , türk hukuk ve siyaset adamı (1853 – İstanbul 1908). Manyasîzade Raufî Efendinin oğlu. Galatasaray’da okudu; hukuk öğrenimi gördü.

Daha sonra Hukuk ve Mülkiye’de ders verdi. Midhat Paşanın muhakemesi sırasında avukatlar arasında bulundu. İstibdat hükümetinin baskısı karşısında derslerini bırakarak Kavala’ya yerleşti. Burada bir süre avukatlık yaptıktan sonra Selânik’e gitti.

1908 Meşrutiyetini hazırlayan İttihat ve Terakki fırkasında görev aldı. Meşrutiyetten sonra zaptiye nazırlığına tayin edildi; fakat kabul etmedi. Daha sonra açılan meclise, İstanbul mebusu olarak girdi. Haşan Fehmi Paşandan soma adliye nazırı seçildi. İki ay sonra bu görevden ayrıldı, tekrar Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde adliye nazırı oldu.


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir